• 15 000 artiklar Över 11 000 artiklar i lager
  • Utleverans samma dag Webborder 30min innan stängning skickas samma dag
  • Lager Vi samarbetar med ledande tillverkare
-

Guide i att välja hydrualiktätningar och pneumatiktätningar

Vad behöver du tänka på vid val av hydrualiktätning och pneumatiktätning? Det kan kanske kännas svårt men vi försöker att besvara de absolut tre viktigaste frågorna här för att göra ditt val lite enklare.

Det du ska tänka på är följande: 

- Bestäm val av ett för applikationen lämpligt inbyggnadsmått

- Följ de rekommendationer som gäller toleranser, ytfinhet, radier, tryck, temperatur, media och hastighet.

- Tänk igenom hur tätningen kommer att monsteras. Hur mycket den behöver töjas eller om den kan skadas av skarpa kanter.

Kunskap

Toleranser och måttsättning av Internordics hydrauliktätningar och pneumatiktätningar

Toleranser för inbyggnation (enligt ISO 286) och måttsättning för hydrauliktätningar och pneumatiktätningar är specifika på produktnivå. För fullgod funktion är det viktigt att dessa riktlinjer följs, även ur monteringsaspekt är det viktigt att samtliga avfasningar följes. Rekommendationer mått enligt tätningens specifikation; toleranser, inbyggnadsmått, ytfinhet och radiella spel (tätningsgap). Gällande det radiella gapet, som om det är för stort kan leda till extrusion, så kan man med fördel använda en tätningstyp med stödring.
-

Fyra viktiga begrepp för att välja hydrualiktätning och pneumatiktätning

Tryck

Den första parametern som bör beaktas vid val av tätning är trycket. Här är det viktigt att inte bara definiera själva arbetstrycket utan också eventuella chock belastningar och vilken påverkan de kan ha. Utsätts systemet för höga chock belastningar kan det vara en god idé att montera en buffertätning som sitter framför den primära tätningen i systemet för att skydda densamma från extrusion.

Tryck: min/normal/max

Temperatur

Ideal arbetstemperatur för tätningarna i ett hydrauliskt system är 50 ˚ C. Dock är toppar på upp till 100 ˚ C inte ovanligt. I dynamiska applikationer så påverkar friktionen mellan cylinder och tätning temperaturen, vilket innebär att man bör försöka hålla temperaturen i systemet under 50 ˚ C då tätningarna själva kommer att höja temperaturen. Alternativet till detta är att välja material med högre värmebeständighet, exempelvis FKM eller PTFE. Beakta också om systemet ska jobba i extremt kalla miljöer. Då kan materialet ändra konformation sk amorf eller glasövergång, varvid materialet blir sprött Därför är det viktigt att välja ett material som är köldbeständigt t ex PTFE eller speciella NBR eller PU-material.

Temperatur: min/normal/max

Media

Olika material klarar olika typer av oljor, luft eller vatten. Även materialets förmåga att klara olika temperaturer beror på vilken media man har i sitt system vilket såklart gör både val av material och val av media viktigt. Utöver detta så har arbetstryck och arbetstemperatur påverkan på oljans viskositet.

Media: Typ/viskositet

Hastighet

Hastigheten i slaget på en cylinder har givetvis en stor inverkan och även här sätter materialval stora begränsningar. Skillnaden vara på exempelvis NBR och PTFE kan var 0,5m/s till 15m/s. Hastigheten har en stor påverkan gällande friktion och oljefilm - högre hastighet ger mindre oljefilm men ger högre friktion och värmeutveckling. Rekommenderat material vid höga hastigheter är PTFE.

Hastighet: Cykler och slaglängd

-

 Vad behöver du tänka på vad det gäller ytfinhet vid montering av hydrualiktätningar eller pneumatiktätningar?

-

Ytfinhet

Ytfinhet är en ytterst viktig faktor för tätningens funktion och ytorna skall vara slipade och polerade.

Viktiga värden för detta är:

Ra – Medelvärde över en definierad sträcka

Rz – Sträckan där Ra mäts, indelat i 5 lika delar där Rz 1-5 är medelvärdet i var femtedel

Rmax – Den högsta punkten på sträckan

Rmr – Kontaktyta i procent mot tätningen

Rmr som definierar själva ytan kan variera mellan 35% till 90%, ju närmre 90% desto bättre dock ej överstigande 90%. Rmr mellan 90-100% klassas som spegelyta vilket kan innebär att det inte bildas någon oljefilm mellan applikationen och tätningen. Detta kan vara kritiskt då tätningen kan komma att nötas ut mycket fortare än normalt

-

Montering av hydrualiktätningar och pneumatiktätningar

För att undvika att skada tätningselement vid installation så rekommenderar vi att man använder för ändamålet speciella monteringsverktyg. Viktigt är att inte göra åverkan på direkt tätande ytor och man ej använder skarpa verktyg. För att underlätta montering kan man värma tätningen. Detta gör man genom att värma olja (samma olja som i systemet) till mellan 50 ˚C-70 ˚ C. Genom att först njurforma en stångtätning innan montering så skadar du den inte när det passerar ex. spår för styrningar. Därpå kan man vid behov försiktigt trycka den till sitt läge i spåret.

Efter att man monterat stångtätningarna och kolvstången bör man använda en hylsa för att undvika skador på tätningen.

Även för att undvika skador på kolvtätningar bör man använda hylsa.

För montering utav glidhylstätningar finns också speciella monteringsverktyg,
inte minst viktigt när man installerar tätningar med PTFE-element som är ytterst känsliga för skador.

-

Här kan du se våra typer av hydrauliktätningar och pneumatiktätningar

Har du frågor?
Profilbild Internordic JonnyJonny Öggesjö

Produktområdeschef

Produktområde Tätningar & låselement 

075-24 24 968

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport hjälper dig

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor via telefon eller e-post.

phone 075-24 24 956

Skicka e-post Skicka e-post