• 15 000 artiklar Över 11 000 artiklar i lager
  • Utleverans samma dag Webborder 30min innan stängning skickas samma dag
  • Lager Vi samarbetar med ledande tillverkare

Hållbarhet är för oss medvetna val.

Elin Öggesjö bredvid globala målen

Elin Öggesjö bredvid globala målen

Vi bryr oss om vår miljö och varandra

I slutet av 2020 beslutade ledningsgruppen på moderbolaget att genomföra utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera och målformulera hållbarhetsarbetet inom koncernen. En hållbarhetsgruppering tillsattes med representanter från de största bolagen och marknaderna för att skapa en bred delaktighet.

Hållbarhetsrapport för 2021

Våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor

Det första steget i arbetet var att vi på koncernnivå genomförde en intressentanalys och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen kopplas till Agenda 2030 och några av dess 17 mål. Internordic har utefter detta tagit fram egna mål och aktivitetsplaner som kopplar till dessa övergripande mål.

resultat från väsentlighetsanalysen
intresseanalys globala malen

Så här förhåller vi oss till de globala målen 

UN Global Goals 5 jämställdhet

”VI ÄR EN INKLUDERANDE OCH JÄMSTÄLLD ARBETSPLATS”

På Internordic agerar vi respektfullt mot varandra och uppmuntrar alla att vara engagerade och bidra till vår utveckling. Den personliga utvecklingen är viktig för individen såväl som för företaget i att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi uppmuntrar till interna rekryteringar. Vi eftersträvar en jämställd arbetsplats och tror på att mångfald berikar arbetsplatsen.

UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

”VI HAR SCHYSSTA ARBETSVILLKOR OCH VÄRNAR OM EN HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT”

Vi vill skapa förutsättningar för medarbetaren att utvecklas på bästa sätt i organisationen och hitta utvecklingsmöjligheter i sin roll på företaget. Vårt mål är att alla medarbetare ska trivas på Internordic.

Vi ser välmående och engagerade medarbetare som en grund för hållbar ekonomisk tillväxt. En hållbar ekonomisk tillväxt över tid genereras också av att vi tar rätt affärsmässiga beslut och har goda relationer med våra kunder.

UN Global Goals 9 hållbar industri

”MED HÖG KUNSKAP HJÄLPER VI VÅRA KUNDER ATT UTVECKLA DEN MEST HÅLLBARA BÄSTA LÖSNINGEN”

Internordics stora mervärde är våra medarbetares kompetens och engagemang. Med stor bredd av produkter, djup teknisk kunskap och hög servicegrad skapas goda förutsättningar för en konstruktiv och långsiktig dialog med våra kunder. 

 
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar

”VI MINIMERAR VÅR KLIMATPÅVERKAN”

Att stoppa klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Internordics största direkta påverkan är genom våra transporter och i användningen av våra lokaler. Därför jobbar vi aktivt med att välja det mest hållbara alternativet för våra transporter och minska vår energiåtgång i våra lokaler. Den största positiva klimatpåverkan skapar vi genom att påverka våra leverantörer att göra medvetna val och hjälpa våra kunder att välja hållbara lösningar för deras produkter och verksamhet. 

 
Har du frågor?
Elin Öggesjö

Kvalitets- och Hållbarhetssamordnare

075-24 24 359

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport hjälper dig

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor via telefon eller e-post.

phone 075-24 24 956

Skicka e-post Skicka e-post