• 15 000 artiklar Över 11 000 artiklar i lager
  • Utleverans samma dag Webborder 30min innan stängning skickas samma dag
  • Lager Vi samarbetar med ledande tillverkare

HAGS bygger lekplatser över hela världen

HAGS i Aneby är ett globalt företag med produkterbjudanden inom lek, sport och andra utomhusaktiviteter och för människor i alla åldrar. Produkterna kräver hög säkerhet vilket i sin tur ställer höga krav på leverantörerna. HAGS omsätter ca 430 mkr och har ca 209 anställda.

Hags Lekplats
 
Hur länge har ni haft Internordic som leverantör?

Det är ett samarbete som sträcker sig långt tillbaka, drygt 20 år.

Vilka produkter levererar Internordic till er?

Internordic levererar främst kullager till HAGS men även en del andra artiklar såsom spårringar, o-ringar och olika bussningar.

 

 

Hur länge har ni haft Internordic som leverantör?

Det är ett samarbete som sträcker sig långt tillbaka, drygt 20 år.


Är alla produkterna kundanpassade eller köper ni ÄVEN standardprodukter? ?

De flesta är standardprodukter men det finns även vissa artiklar som är kundanpassade till HAGS.


Håller Internordic ett säkerhetslager åt er?

Ja, de håller ett säkerhetslager i Nässjö, det gör att vi kan avropa på kort tid och beställa högre antal på kort tid om vi skulle ha behov av det.


Ställs det högre krav på era produkter med tanke på att de finns på lekplatser och runt barn?

Dels finns det en Europa standard, EN 1176, som är en standard angående säkerhet kring lekplatser. Flera medarbetare sitter med i det europeiska rådet för denna standard. Våra produkter skall också vara TÜV-certifierade. Allt vårt inköpta material ska följa HAGS Miljökrav, där det bl a är krav angående ftalatfritt material, FCS-intyg på trämaterial, följa REACH m.m. Vi har också en amerikansk lagstiftning som heter CPSIA som kortfattat innebär att produkter till barn inte skall innehålla bly. Vi har försäljning i USA (även koncernens huvudkontor finns i USA) och det gör att HAGS skall följa CPSIA. Vi har implementerat denna lagstiftning på alla våra produkter oavsett försäljningsland.


Vad innebär det i så fall för era leverantörer?

För våra leverantörer innebär det att de ska följa HAGS miljökrav och allt var det innebär. Alla våra leverantörers material skall vara godkända och CPSIA-certifierade hos tredje part. De färdiga produkter vi köper in ska också ha ett godkänt TÜV-certifikat.


Vad värdesätter ni med Internordic?

Internordic har hög service, är flexibla och har ett stort kunnande inom sitt område. Det tillsammans med korta ledtider gör att vi är väldigt nöjda med Internordic som leverantör.


 
Dagens lekplatser verkar vara väldigt styrda av stränga regler. Hur har marknaden förändrats de senaste 20 åren för er?

Standard EN 1176 är inget direktiv utan en frivillig standard men produktsäkerhetslagen kräver att om en produkt ska klassas som säker ska den uppfylla en gällande publicerad standard, i detta fall EN 1176. 1988 beslutade Europa (CEN) att en gemensam europeisk standard skulle tas fram. Grunddokumentet för denna standard blev det till dags dato gällande standarderna, t ex DIN7926. Detta blev sedan grunddokumentet för den kommande Europa-standarden. En standard är ett levande dokument som över tid uppdateras, beroende på statistik gällande t ex olyckar osv. En rutin för standarden är att man reviderar den minst vart femte år. Sammanfattningsvis har standarden utvecklats och ändrats sedan den togs i b

 

Hags utegym

 

Kundcase
Kundsupport hjälper dig

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor via telefon eller e-post.

phone 075-24 24 956

Skicka e-post Skicka e-post