• 15 000 artiklar Över 15 000 artiklar på lager
  • Utleverans samma dag Webborder 30min innan stängning skickas samma dag
  • Lager Vi samarbetar med ledande tillverkare
LS

LS

Ledlager GE..ES stål/stål

  • Radialledlager
  • Glidytskombination stål, stål kräver underhåll
  • Hög lastkapacitet, speciellt chock och stötbelastningar

Produktbeskrivning

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Innerringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska.
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska friktionen och öka lagrets livslängd.

 “Long-life” ledlager, typ “DS”

 

Ytbehandling; Soak(fosfor)+MOS2=Long Life Bearing,    

 

Dessa har en specialbeläggning med Soak+MOS2(fosfor & molybdendisulfid),

och är torra på ytan till skillnad mot de vanliga som är något fuktigare, och kan erbjudas             

för alla lager med glidytkombinationen stål/stål.

 

Fördelen är avsevärt längre livslängd vid statiska och dynamiska belastningar. Vid

extrema chockbelastningar är livslängden likvärdig med den för ett standardlager.

Detta är ett enkelt och kostnadseffektiv sätt att förlänga livslängd och kapacitet på kundens produkt.

Följande kan noteras;

- Upp till 20 ggr så lång livslängd(gäller ej vid chockbelastningar, då gäller samma livslängd som

  för normallager).

- Innerringen behandlad upp t o m 30 mm hål, över 30 mm är både inner- och

   ytterring behandlade.

 

Jämförelse nedan med standardlager vid test.

 

Testförutsättningar:

- Ledlager GE25ES; 1 st i standardutförande, 1 st i DS/Long-Lifeutförande, anoljade

  en gång före test.

- Last 48 kN. Pendelrörelse; β=±30°. Frekvens; 20 svängningar/minut.

- Resultat; DS/Long-Lifeutförandet klarar 20 ggr fler cykler innan livslängdsgräns

   nås.   

 

Definition av när livslängdsgränsen är nådd;

 

1. När friktionskoefficienten(µ)överstiger 0.22.

2. När yttemperaturen överstiger 150 grader C.

3. När någon del av ledlagret skadas under test.

 

Ovanstånde testlager  beraktades som utslitna när friktionskoefficienten översteg 0,22, som orsakades av att oljan sucessivt försvann och ingen eftersmörjning skedde.

 

EFFEKTIVARE TÄTNINGSKONSTRUKTION –2GS FÖR LEDLAGER

Vi kanleverera ledlager tätade med en mycket effektiv 3-läppstätning med beteckningen -2GS, en tätningskonstruktion speciellt lämpad för applikationer i svåra och smutsiga miljöer.

 

Denna tätning garanterar då en maximal lagerlivslängd, avsevärt längre jämfört med en standardtätning.

 

 

 

Ledlager och länkhuvuden

Konstruktionsunderlag

 

Axel

Rekommenderade toleranser

Montering

 

Lagertyp

Lagret axiellt skjutbart

Kräver underhåll

Underhållsfri

Lagret fixerat

m6

k6

 

 

 Lagerhus

Rekommenderade toleranser

Montering

Lagertyp

Lätt last lagret axiellt skjutbart

H7

H7

Tung last lagret fixerat

M7

K7

Lagerhuset i lätta legeringar

N7

M7

 

MONTERING

Vid montering skall slitsen inte placeras där lasten angriper. (Rek. 90 ˚ lastriktningen)

 

MONTERINGSEXEMPEL

När ledlagret monteras i lagerhuset skall lasten anbringas på ytterringen

 

När ledlagret monteras på axeln skall lasten anbringas på innerringen. Samtidig montering i lagerhuset och på axeln är möjlig då lasten anbringas på både inner- och ytterring.

 

 Att tänka på

  • Belastningsriktning: radiell/axiell
  • Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last
  • Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, utrymmesbehov, monteringssätt

 ”Long-Life”- utförande med efterbeteckning –DS finns för avsevärt förlängd livslängd.

 

icon LS_GE..ET
LS_GE..ET

Solid Components

När du ser Solid component icon bredvid ett artikelnummer betyder det att du kan ladda ner den artikelns CAD-ritningar i det format som är vald i listan här nedan. Om ikonen är grå saknas CAD-ritningar. Klicka på ikonen så genereras CAD-filen, som du sedan kan ladda ner genom att trycka på samma ikon här nedan. Även produktblad och CAD-filer från CAD-konfiguratorer laddas ner här.

Varianter

Varianter Pris a B C d (innerdiameter) D (ytterdiameter) dk Dyn (Dynamiskt bärighetstal) r1s min rs min Stat (Statiskt bärighetstal) Vikt
spinner symbol
16 mm 5 mm 3 mm 4 mm 12 mm 8 mm 2 0,3 mm 0,3 mm 10 0,003 kg
spinner symbol
13 mm 6 mm 4 mm 5 mm 14 mm 10 mm 3.4 0,3 mm 0,3 mm 17 0,005 kg
spinner symbol
13 mm 6 mm 4 mm 6 mm 14 mm 10 mm 3.4 0,3 mm 0,3 mm 17 0,004 kg
spinner symbol
15 mm 8 mm 5 mm 8 mm 16 mm 13 mm 5.5 0,3 mm 0,3 mm 27 0,007 kg
spinner symbol
12 mm 9 mm 6 mm 10 mm 19 mm 16 mm 8.1 0,3 mm 0,3 mm 40 0,011 kg
spinner symbol
10 mm 10 mm 7 mm 12 mm 22 mm 18 mm 10 0,3 mm 0,3 mm 53 0,017 kg
spinner symbol
10 mm 10 mm 7 mm 12 mm 22 mm 18 mm 10 0,3 mm 0,3 mm 53 0,017 kg
spinner symbol
8 mm 12 mm 9 mm 15 mm 26 mm 22 mm 16 0,3 mm 0,3 mm 84 0,026 kg
spinner symbol
8 mm 12 mm 9 mm 15 mm 26 mm 22 mm 16 0,3 mm 0,3 mm 84 0,026 kg
spinner symbol
8 mm 12 mm 9 mm 15 mm 26 mm 22 mm 16 0,3 mm 0,3 mm 84 0,026 kg
spinner symbol
10 mm 14 mm 10 mm 17 mm 30 mm 25 mm 21 0,3 mm 0,3 mm 106 0,04 kg
spinner symbol
10 mm 14 mm 10 mm 17 mm 30 mm 25 mm 21 0,3 mm 0,3 mm 106 0,04 kg
spinner symbol
10 mm 14 mm 10 mm 17 mm 30 mm 25 mm 21 0,3 mm 0,3 mm 106 0,04 kg
spinner symbol
9 mm 16 mm 12 mm 20 mm 35 mm 29 mm 30 0,3 mm 0,3 mm 146 0,064 kg
spinner symbol
9 mm 16 mm 12 mm 20 mm 35 mm 29 mm 30 0,3 mm 0,3 mm 146 0,064 kg
spinner symbol
7 mm 20 mm 16 mm 25 mm 42 mm 35,5 mm 48 0,6 mm 0,6 mm 240 0,115 kg
spinner symbol
7 mm 20 mm 16 mm 25 mm 42 mm 35,5 mm 48 0,6 mm 0,6 mm 240 0,115 kg
spinner symbol
7 mm 20 mm 16 mm 25 mm 42 mm 35,5 mm 48 0,6 mm 0,6 mm 240 0,115 kg
spinner symbol
6 mm 22 mm 18 mm 30 mm 47 mm 40,7 mm 62 0,6 mm 0,6 mm 310 0,149 kg
spinner symbol
6 mm 22 mm 18 mm 30 mm 47 mm 40,7 mm 62 0,6 mm 0,6 mm 310 0,149 kg
spinner symbol
6 mm 25 mm 20 mm 35 mm 55 mm 47 mm 79 1 mm 0,6 mm 399 0,228 kg
spinner symbol
6 mm 25 mm 20 mm 35 mm 55 mm 47 mm 79 1 mm 0,6 mm 399 0,228 kg
spinner symbol
6 mm 25 mm 20 mm 35 mm 55 mm 47 mm 79 1 mm 0,6 mm 399 0,228 kg
spinner symbol
7 mm 28 mm 22 mm 40 mm 62 mm 53 mm 99 1 mm 0,6 mm 495 0,318 kg
spinner symbol
7 mm 28 mm 22 mm 40 mm 62 mm 53 mm 99 1 mm 0,6 mm 495 0,318 kg
spinner symbol
7 mm 32 mm 25 mm 45 mm 68 mm 60 mm 127 1 mm 0,6 mm 637 0,421 kg
spinner symbol
7 mm 32 mm 25 mm 45 mm 68 mm 60 mm 127 1 mm 0,6 mm 637 0,421 kg
spinner symbol
6 mm 35 mm 28 mm 50 mm 75 mm 66 mm 156 1 mm 0,6 mm 780 0,562 kg
spinner symbol
6 mm 35 mm 28 mm 50 mm 75 mm 66 mm 156 1 mm 0,6 mm 780 0,562 kg
spinner symbol
6 mm 44 mm 36 mm 60 mm 90 mm 80 mm 245 1 mm 1 mm 1220 1,03 kg
spinner symbol
6 mm 44 mm 36 mm 60 mm 90 mm 80 mm 245 1 mm 1 mm 1220 1,03 kg
spinner symbol
6 mm 49 mm 40 mm 70 mm 105 mm 92 mm 313 1 mm 1 mm 1560 1,57 kg
spinner symbol
6 mm 49 mm 40 mm 70 mm 105 mm 92 mm 313 1 mm 1 mm 1560 1,57 kg
spinner symbol
6 mm 49 mm 40 mm 70 mm 105 mm 92 mm 313 1 mm 1 mm 1560 1,57 kg
spinner symbol
6 mm 55 mm 45 mm 80 mm 120 mm 105 mm 400 1 mm 1 mm 2000 2,32 kg
spinner symbol
6 mm 55 mm 45 mm 80 mm 120 mm 105 mm 400 1 mm 1 mm 2000 2,32 kg
spinner symbol
6 mm 55 mm 45 mm 80 mm 120 mm 105 mm 400 1 mm 1 mm 2000 2,32 kg
spinner symbol
5 mm 60 mm 50 mm 90 mm 130 mm 115 mm 488 1 mm 1 mm 2440 2,79 kg
spinner symbol
5 mm 60 mm 50 mm 90 mm 130 mm 115 mm 488 1 mm 1 mm 2440 2,79 kg
spinner symbol
5 mm 60 mm 50 mm 90 mm 130 mm 115 mm 488 1 mm 1 mm 2440 2,79 kg
spinner symbol
7 mm 70 mm 55 mm 100 mm 150 mm 130 mm 607 1 mm 1 mm 3030 4,44 kg
spinner symbol
6 mm 70 mm 55 mm 110 mm 160 mm 140 mm 654 1 mm 1 mm 3270 4,83 kg
spinner symbol
6 mm 85 mm 70 mm 120 mm 180 mm 160 mm 950 1 mm 1 mm 4750 8,11 kg
spinner symbol
7 mm 90 mm 70 mm 140 mm 210 mm 180 mm 1070 1 mm 1 mm 5350 11,2 kg
spinner symbol
8 mm 105 mm 80 mm 160 mm 230 mm 200 mm 1360 1 mm 1 mm 6800 14,1 kg
spinner symbol
6 mm 105 mm 80 mm 180 mm 260 mm 225 mm 1530 1,1 mm 1,1 mm 7650 18,5 kg
spinner symbol
7 mm 130 mm 100 mm 200 mm 290 mm 250 mm 2120 1,1 mm 1,1 mm 10600 28,4 kg
spinner symbol
8 mm 140 mm 100 mm 240 mm 340 mm 300 mm 2550 1,1 mm 1,1 mm 12700 39,7 kg
spinner symbol
7 mm 165 mm 120 mm 300 mm 430 mm 375 mm 3800 1,1 mm 1,1 mm 19100 77,6 kg

Variant

GE04E

GE04E
LEDLAGER LS

spinner symbol

Teknisk data

a 16 mm
B 5 mm
C 3 mm
d (innerdiameter) 4 mm
D (ytterdiameter) 12 mm
dk 8 mm
Dyn (Dynamiskt bärighetstal) 2
r1s min 0,3 mm
rs min 0,3 mm
Stat (Statiskt bärighetstal) 10
Vikt 0,003 kg

Mått och inkopplingar

TechKnow

Har du frågor?
Profilbild Internordic JockeJoakim Värn

Produktområdeschef

Produktområde Lager

075-24 24 973

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport hjälper dig

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor via telefon, chatt eller e-post.

phone 075-24 24 956

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta