COB
COB

Acetalbussning COB021 DIN 1494

  • Acetalplast-glidyta (POM) på kopparpläterad stålstomme
  • Kräver initialsmörjning och därefter minimalt underhåll
  • Klarar smuts miljöer, stötar och slag bättre än PTFE samt uppriktningsfel till viss grad
  • Tillverkare COB

Produktbeskrivning

Denna bussning kräver initialsmörjning men därefter är fördelen att den kräver minimalt underhåll. Detta innebär långa smörjintervaller som ger hög produktionseffektivitet. Typen har bra lastkapacitet och är slittålig. Används i bl a fordonschassin och hydraulcylindrar. Bussningen är blyfri och kan därmed uppfylla kraven på miljöskydd.

 

Teknisk data

Max belastning

Statisk

250 N/mm²

Max belastning

Dynamisk

140 N/mm²

Max PV-värde

Fettsmörjning

2,8 N/mm² x m/s

Friktionskoefficient

Fettsmörjning

0,05-0,25µ

Max glidhastighet

Fettsmörjning

2,5 m/s

Arbetstemperatur

 

 - 40 °C / + 130 °C

 

 

 

p/v-värdet

Beräknas genom produkten av det specifika lagertrycket och glidhastigheten.

Lastupptagningsförmågan för ett glidlager minskar exponentiellt i takt med ökad glidhastighet.

 

Se diagram nedan

 

P=Lasten i N/mm²

V=Glidhastighet i m/s

 

Beräkning av lasten i N/mm2:

 

Belastning i mm2 = Last i N                                

                               d x L                

 

Jämför sedan med maxvärdet per glidlagertyp.

 

 

HANDHAVANDE

Detta avsnitt syftar till att kort redogöra för moment som kan uppstå i samband med hantering och montering av glidlager.

 

Montering och säteskonstruktion

de flesta fall monteras våra rullade glidlager med en presspassning enligt samma princip som andra
slutna lager. Använd en press eller ett dorn med
ansats vid montering av lagret.

När diametern på lagret överskrider 80 mm

rekommenderas att använda en stödring till hjälp.

I vissa applikationer där svarvade lager används kan dessa monteras genom krympning. Denna metod reducerar riskerna att skada lager och säte vid i

npressning.

Fryst koldioxid (CO2) packas runt lagret och kyler ner det i ca 2 timmar. Därefter skall lagret omgående monteras. Då skall lagret kunna pressas i sitt säte utan större kraft.

 

Normalt bör montering ske med montagedorn och bricka enligt skiss. Sätena utformas med 15 ˚ äntringsfas till raka lager och 45 ˚ till flänslager.

 

En bricka motsvarande flänsdiametern används vid monteringen av flänslager.

 De flesta lager är tillverkade för att pressas in i säten vilka håller tolerans H7.

 

 

 

Säte för rakt lager

 

 

 

Säte för flänslager

 

 

 

AXELkonstruktion

För att göra monteringen av axeln enklare bör denna ha en fas. Alla skarpa kanter skall vara brutna för att inte skada glidytan på lagret.

 

Att ha en finare yta än rekommenderat, förlänger livslängden endast marginellt medans en grövre yta kommer att reducera livslängden avsevärt. Som figuren till höger visar rekomenderar vi ett Rz värde på maximalt 4 µm.

Axelns ythårdhet bör, när det är möjligt överstiga 50 HRC. Legerat stål eller stål med en lämplig ytbehandling är därför att rekommendera. Förkromade axlar har också visat sig fungera bra, så länge kromskiktet är så tunt som möjligt.

 

 

DImensionskontroll

Innerdiametern på tunnväggiga rullade glidlager testas enligt DIN1494, del 2 test C. För att utföra denna test skall lagret vara fixerat i ett referenssäte (tabell 5 enligt DIN1494 del 1). I detta tillstånd kan innerdiametern kontrolleras med en GO eller NO GO cylindrisk tolk. Normalt är denna metod lämplig för mindre lager. För större diametrar rekommenderas användning av trepunkts- mikrometer.

 

 Att tänka på

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta och inbyggnadsmått.

 

Solid Components

När du ser SolidComponents article icon bredvid ett artikelnummer betyder det att du kan ladda ner den artikelns CAD-ritningar i det format som är vald i listan här nedan. Om ikonen är grå saknas CAD-ritningar. Klicka på ikonen så genereras CAD-filen, som du sedan kan ladda ner genom att trycka på samma ikon här nedan. Även produktblad och CAD-filer från CAD-konfiguratorer laddas ner här.

Varianter

Varianter Price d (innerdiameter) D (ytterdiameter) L
Den här varianten är ej köpbar via hemsidan.
8 mm 10 mm 8 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
8 mm 10 mm 12 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
10 mm 12 mm 8 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
10 mm 12 mm 10 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
10 mm 12 mm 15 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
10 mm 12 mm 20 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
12 mm 14 mm 10 mm
Den här varianten är ej köpbar via hemsidan.
12 mm 14 mm 12 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
12 mm 14 mm 15 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
12 mm 14 mm 20 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
12 mm 14 mm 25 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
14 mm 16 mm 10 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
15 mm 17 mm 15 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
16 mm 18 mm 12 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
16 mm 18 mm 15 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
16 mm 18 mm 20 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
16 mm 18 mm 25 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
18 mm 20 mm 20 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
20 mm 23 mm 15 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
20 mm 23 mm 20 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
20 mm 23 mm 25 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
20 mm 23 mm 30 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
25 mm 28 mm 15 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
25 mm 28 mm 20 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
25 mm 28 mm 25 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
25 mm 28 mm 30 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
30 mm 34 mm 20 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
30 mm 34 mm 25 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
30 mm 34 mm 30 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
30 mm 34 mm 40 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
35 mm 39 mm 20 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
35 mm 39 mm 30 mm
Den här varianten är ej köpbar via hemsidan.
35 mm 39 mm 35 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
35 mm 39 mm 40 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
35 mm 39 mm 50 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
40 mm 44 mm 20 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
40 mm 44 mm 25 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
40 mm 44 mm 30 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
40 mm 44 mm 40 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
40 mm 44 mm 50 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
40 mm 44 mm 60 mm
Den här varianten är ej köpbar via hemsidan.
45 mm 50 mm 30 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
45 mm 50 mm 40 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
45 mm 50 mm 45 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
50 mm 55 mm 23 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
50 mm 55 mm 30 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
50 mm 55 mm 40 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
50 mm 55 mm 50 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
50 mm 55 mm 60 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
55 mm 60 mm 50 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
60 mm 65 mm 20 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
60 mm 65 mm 30 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
60 mm 65 mm 40 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
60 mm 65 mm 50 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
60 mm 65 mm 60 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
70 mm 75 mm 40 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
70 mm 75 mm 50 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
70 mm 75 mm 70 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
70 mm 75 mm 80 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
80 mm 85 mm 30 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
80 mm 85 mm 40 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
80 mm 85 mm 45 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
80 mm 85 mm 50 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
80 mm 85 mm 60 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
80 mm 85 mm 80 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
90 mm 95 mm 30 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
90 mm 95 mm 60 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
100 mm 105 mm 50 mm
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
200 mm 205 mm 60 mm

Variant

acetalbussning_cob021_din_1494.jpg

COB021 3520
GLIDBUSSNING

Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto

Teknisk data

d (innerdiameter) 35 mm
D (ytterdiameter) 39 mm
L 20 mm

Mått och inkopplingar

Teknisk rådgivning
Joakim Värn MarknadsgruppchefJoakim Värn

Marknadsgruppchef Produktansvarig

Marknadsgruppchef  Produktansvarig

075-24 24 973

Skicka e-post

Kundsupport hjälper dig

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor via telefon, chatt eller e-post.

075-24 24 956

Skicka e-post

Chatta